Infrastruktura badawcza

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy opracował i prowadzi Bazę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w § 10 „Rekomendacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zasad korzystania z infrastruktury badawczej oraz transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych”.

Baza zawiera informacje o Infrastrukturze Badawczej Instytutu oraz jednostek, które podlegają Dyrektorowi Instytutu, w tym spółek utworzonych przez Instytut.

Instytut zapewnił nieodpłatny dostęp do informacji zawartych w Bazie Infrastruktury Badawczej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jego jednostkom podległym lub nadzorowanym oraz Pracownikom Instytutu.

Dostęp do danych zostanie umożliwiony osobom posiadającym adres mailowy należący do domen podmiotów uprawnionych do dostępu do informacji zawartych w bazie czyli Ministerstwu, jego jednostkom podległym i nadzorowanym.

Aby pobrać plik z szczegółowymi informacjami na temat Bazy Infrastruktury Badawczej należy wpisać swój adres e-mail w powyższym polu. Wkrótce na podany adres e-mail zostanie wysłany link do pliku zawierającego informacje składające się na Bazę Infrastruktury Badawczej.